Werk uitbesteden

Als u op zoek bent naar een bedrijf om uw werk aan uit te besteden is SHD uw partner. SHD is een professionele organisatie waar u van op aan kan. Wij hebben een jarenlange ervaring in industrie, groen, facilitair beheer en schoonmaak. Wij staan altijd klaar om samen met u een oplossing op maat te ontwikkelen.

Re-integratie trajecten

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een zieke werknemer die niet meer aan het werk kan binnen uw eigen organisatie. Dan komt re-integratie 2e spoor in zicht: u gaat op zoek naar mogelijkheden voor uw werknemer om bij een andere organisatie aan de slag te gaan.

Reintegratie trajecten via   

Re-integratie 2e spoor, op zoek naar passend werk

Re-integratie spoor 2 (2e spoor, tweede spoor) start wanneer er sprake is van langdurig ziekteverzuim, waardoor de medewerker zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren. U heeft helaas ook geen ander passend werk voor de medewerker. Een vervelende situatie, dus wat kunt u doen?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerkers. U moet zich daarbij houden aan de eisen van het UWV, waaronder het opbouwen van een compleet en correct re-integratiedossier. Dit re-integratiedossier bestaat onder andere uit een Plan van Aanpak, Probleemanalyse, verslagen en evaluaties. Dit kan complex zijn. Wij kunnen u adviseren over de (financiële) risico’s en het voorkomen daarvan in de twee ziektejaren (of langer) dat u verantwoordelijk bent voor de re-integratie van uw medewerkers.

Wet Verbetering Poortwachter (tweede spoor)

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim tegen te gaan. Om u te ondersteunen bij het beheersen van uw financiële risico’s bij langdurig ziekteverzuim/arbeidsongeschiktheid, bieden wij voorafgaand aan ieder tweede spoor re-integratietraject een onderzoek aan dat gericht is op het gehele Poortwachter traject vanaf de eerste ziekmelding tot het moment dat wij betrokken worden in het proces.

Hierbij worden de medische en arbeidsdeskundige aspecten, de correctheid van de termijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en overige beoordelingscriteria in de re-integratie spoor 2 begeleiding (die het UWV hanteert voor de RIV toets) beoordeeld aan de hand van een uitgebreide checklist.