https://www.youtube.com/watch?v=WINUWOCHbzc
Werken met SHD

Samen werken

aan werk

Voor de verschillende situaties die je kan tegenkomen hebben wij bij SHD een oplossing, op het gebied van Arbeid, Organisatie, of Productie. Iedereen kan werken, en wij weten hoe.

Productiewerk

Bij het productiebedrijf binnen SHD houden wij ons bezig met verschillende soorten productie. Het handmatig en machinaal verpakken en ompakken van Food en Non-Food producten.

Reintegratie

Door een gevarieerd aanbod van werkzaamheden kunnen wij voor iedereen een geschikte werkplek vinden. Samen met ons team zorgen wij ervoor dat er stappen gemaakt worden naar passend werd en dus een betere toekomst.

Faciliteren

Gemeenten, scholen en bedrijven kunnen gebruik maken van spreekkamers en computerlokalen. Ook is er de mogelijkheid om presentaties en workshops te organiseren.

https://www.youtube.com/watch?v=meTh4c8ee38
SHD neemt werk uit handen

Verschillende soorten productie.

Bij het productiebedrijf binnen SHD houden wij ons bezig met verschillende soorten productie. Het handmatig en machinaal verpakken en ompakken van Food en Non-Food producten.

https://www.youtube.com/watch?v=NUQIrhTZJpk
Aan de slag

Werken aan werk

Bij SHD zij wij altijd bezig om er voor te zorgen dat iemand kan gaan werken of blijven werken. Instrumenten die bijvoorbeeld worden ingezet zijn schuldhulpverlening, opleidingen. Wij besteden veel aandacht aan het creeren van discipline in het arbeids proces, kortom we zijn heel streng doch rechtvaardig.

Alle mogelijkheden worden ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen een kans krijgt. Iedereen verdient een kans, om te werken en te leven. Wij bij SHD zetten ons hiervoor in.
Door een gevarieerd aanbod aan werkzaamheden kunnen wij voor iedereen een geschikte plek vinden. Samen met ons team zorgen wij ervoor dat er stappen gemaakt worden naar duurzaam werk.

https://www.youtube.com/watch?v=TdXPX4ZPUtg
SHD neemt werk uit handen

Ruimte voor iedereen

Voor verschillende vormen van begeleiding zijn er ruimtes. Hiervan wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt door gemeentes, scholen, en bedrijven.

Over ons

Bij SHD zij wij altijd bezig om er voor te zorgen dat iemand kan gaan werken of blijven werken. Instrumenten die bijvoorbeeld worden ingezet zijn schuldhulpverlening, opleidingen, of simpelweg dischipline. Bij SHD zijn we heel streng maar je kan vaker een fout maken. Alle mogelijkheden worden ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen een kans krijgt. Iedereen verdient een kans, om te werken en leven. Wij bij SHD zetten ons hiervoor in.

Geschiedenis

Meer weten, neem contact op!